Bezpečné barvy

Část mých dřevěných výrobků má pestré barvy a (až na výjimky) ty ostatní dostávají také svou vrstvu povrchové úpravy ve formě bezbarvého (transparentního) laku nebo přírodních olejů.

Povrchovou úpravou s pomocí “barvy”, která je stálá a odolná proti povětrnostním vlivům získáváme také vyšší odolnost celého výrobku. Ošetřené dřevo tak nevsakuje vlhkost, mastnotu ani prach a předmět je díky tomu dobře omyvatelný po různých (i nepříjemně lepkavých) znečištěních.

Jelikož část mých výrobků je určena i pro děti, a všechna má tvorba se může dostat do dětských rukou, myslím v první řadě na jejich bezpečnost.

Na kvalitu a nezávadnost barev vůči dětem i přírodě myslím už při výběru.
Volím barvy, které mají atest pro dětské hračky a nábytek případně i atest pro přímý styk s potravinami. Jsou tedy nezávadné a bezpečné.

Prohlášení mého dodavatele barev:
V žádném výrobku nenajdete nebezpečné látky a těžké kovy. Produkty tak splňují evropskou normu EN 71 pro povrchovou úpravu hraček pro děti od 3 let.

Barvy které používám mají navíc certifikát ISO 14001, což je známka environmentálního systému kvality. Prostě nejsou nepřátelské přírodě.
Výrobce se zbavil látek ohrožující životní prostředí, proto např. obaly se zaschlými zbytky barev můžu vyhodit do běžného komunálního odpadu; to ale nedělám, jsem pro recyklaci, takže očištěné plechovky jdou do sběru.