Výhody dřevěné Překližky

Překližky mají oproti rostlému dřevu lepší rozměrovou a tvarovou stálost. Lze je zpracovávat běžnými nástroji jako obyčejné dřevo. Vyrábí se jako desky o rozměrech 1,5×2,5 m.

Pro své skvělé vlastnosti (vytrvalost, vysoká pevnost, pružnost, stabilita) je důležitým materiálem při výrobě obalů, hraček a hudebních nástrojů a v nábytkářské a truhlářské výrobě. Používá se i jako tvarovaná například na sedáky u židlí. Více než dřevo se nehodí do vlhkého a mokrého prostředí.

Překližky vznikají slepením tří nebo více vrstev dýhy. Vlákna každé vrstvy jsou vůči sousedním vrstvám pootočené o devadesát stupňů. To umožňuje mít velké desky, ale i komplikované malé tvary s vynikajícími mechanickými vlastnostmi s minimálním rizikem, že se kousek odlomí, odštípne nebo praskne.
Dýha je tenký list nebo pás dřeva o tloušťce 0,3−6 mm. Používá se k pokrývání povrchů nábytku, uměleckým intarziím, k výrobě překližek apod.

Navzdory obavám některých rodičů (především z používaného lepidla v překližkách) jsou překližky zdravotně nezávadné, vyhovují třídě E1 podle ČSN EN 1084 pro použití v interiéru domácností.
V mém případě jsou navíc vždy s povrchovou úpravou celého povrchu, barvou vyhovující normě ČSN EN 71, která říká, že barva je vhodná pro dětské hračky a přímý styk s potravinami.

Podle normy ČSN EN 1084 označujeme dřevěné materiály podle množství emisí formaldehydu (uvolňuje se z použitého lepidla). Rozdělení je do tříd, přičemž třída E1 je třída s nejnižšími emisemi škodlivin, označená jako “bez škodlivin”.

Prohlášení mého dodavatele překližek:
Kvalita lepení splňuje požadavky lepící třídy 1, podle ČSN EN 314-2 (IW 20). Použití pro třídu ohrožení 1, podle ČSN EN 335-3 – vnitřní (suché) prostředí. Třída úniku formaldehydu A (E1) podle ČSN EN 1084. Stupeň hořlavosti podle ČSN 73 0810 je C2 – středně hořlavé.