Charakter materiálu Kůže

Pojmy

Než se podíváme na charakter kůže, vyjasníme si základní pojmy:

Kůže je prvotní nezušlechtěná surovina.
Useň vzniká zpracováním kůže (tzv. činěním). [Lidově se také usni říká “kůže”.]

Třísločněná useň je kůže činěná tříslovinami přírodními (dřevo, kůra, listy,…). Tento způsob činění přírodě neškodí. Jaký charakter má takto zpracovaná kůže?

Vlastnosti usně

Useň je velmi kvalitní materiál: netrhá se, neláme a neloupe.

K autentickým vlastnostem přírodní kůže/usně patří nerovnoměrnost povrchových struktur, např. vrásky, drobné jizvičky, jemné skvrnky.

Useň je přirozeně pórovitý materiál, “dýchá”, přijímá vlhkost, soli, nečistoty, mastnotu, prach,…

Používáním mění své vlastnosti: stářím tmavne a vysušuje se, čímž také tvrdne.

Useň je pevná i pružná, ale při nadměrném namáhání (v tahu) nebo nadměrné vlhkosti tyto vlastnosti ztrácí! a deformuje se.

Proto je důležité se o výrobky z “kůže” patřičně starat →